Nijlgans

Alopochen aegyptiacus

Orde:Eendvogels (Anseriformes)
Familie:Eenden (Anatidae)
Lengte:63 tot 73 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Agrarisch gebied
Meren
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Ruim 10.000
Toename of afname:Sterke toename
Bijzonderheden:De nijlgans komt van oorsprong niet in Nederland voor

Kenmerken

De bovenzijde is bruin van kleur, de onderzijde is lichtgrijs
Rondom het oog bevindt zich een donkere vlek
De kop is bleker dan de rest van het lichaam
Op de borst bevindt zich een donkere vlek
De snavel is roze met zwarte vlekken
De poten zijn roze van kleur

Omschrijving

Hoewel de bouw van nijlgans doet denken aan een kleine gans, is de vogel net zoals de verwante bergeend een echte eend. Door het bonte verenkleed is de nijlgans een opmerkelijke vogel, die vooral door de donkere vlek rondom het oog goed te herkennen is.

De nijlgans komt oorspronkelijk alleen voor in Jordanië, Israël en enkele delen van Afrika ten zuiden van de Sahara. In de 18e eeuw is de vogel in Europa ingevoerd als siervogel, waarna ontsnapte vogels al snel ook in het wild zijn gaan broeden. Vooral de laatste jaren is de vogel sterk in aantal toegenomen, tegenwoordig broeden jaarlijks bijna 5.000 broedparen in Nederland. De vogels trekken in de winter gedeeltelijk weg, maar zijn al vroeg weer terug om reeds januari te beginnen met broeden.

Zie ook: Bergeend, Wilde eend, Grauwe gans, Kuifeend en Slobeend