Veldleeuwerik

Alauda arvensis

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Leeuweriken (Alaudidae)
Lengte:16 tot 18 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Agrarisch gebied
Struiken
Heide en veld
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Zomergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 50.000
Toename of afname:Lichte afname
Bijzonderheden:De veldleeuwerik staat op de rode lijst.

Kenmerken

Het verenkleed is onopvallend grijsbruin gevlekt
De kop en de borst zijn donkerbruin gevlekt
De staart is vrij lang met een witte zoom
Er is een korte kuif aanwezig die niet altijd zichtbaar is

Omschrijving

De veldleeuwerik is een onopvallend gekleurde vogel, maar is makkelijk te herkennen aan de zang en de manier van vliegen. De vogel stijgt al zingend op tot grote hoogte, blijft dan cirkelend rondvliegen, om vervolgens weer naar beneden te vliegen, waarbij de laatste meters met gesloten vleugels vallend afgelegd worden. Ook in de vlucht worden de vleugels telkens even gesloten waardoor een typerende vlucht ontstaat. In de vlucht valt ook de witte achterrand van de vleugels op.

De veldleeuwerik was vroeger een van de meest algemene broedvogels van Nederland. Hoewel de vogel plaatselijk nog zeer talrijk is, is de veldleeuwerik de laatste decennia sterk achteruit gegaan.

De veldleeuwerik trekt in oktober en november massaal weg, en keert rond februari of maart weer terug. Een klein aantal vogels blijft echter ook overwinteren.

Zie ook: Boomleeuwerik, Kuifleeuwerik en Strandleeuwerik