Tuinfluiter

Sylvia borin

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Zangers (Sylviidae)
Lengte:13 tot 15 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Struiken
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Bijna 150.000
Toename of afname:Lichte toename

Kenmerken

De bovenzijde is grijsbruin
De onderzijde is lichter van kleur
De poten zijn donkergrijs

Omschrijving

De tuinfluiter is een onopvallende vogel die zich maar weinig laat zien. De vogel is geheel grijsbruin van kleur en houdt zich voornamelijk schuil in dicht struikgewas. Tuinfluiters zijn dan ook het best te herkennen aan de lang aangehouden zang die veel lijkt op die van de merel. De zang van de tuinfluiter is echter sneller en onafgebroken.

Het nest van de tuinfluiter is groot en wordt laag in de struiken gebouwd. Het voedsel bestaat 's zomers voor een groot deel uit insecten. De tuinfluiter overwinter ten zuiden van de Sahara en om voldoende energie voor de lange trek op te doen worden in het najaar ook veel bessen gegeten.

Zie ook: Grasmus, Zwartkop, Merel, Braamsluiper en Tjiftjaf