Kolgans

Anser albifrons

Orde:Eendvogels (Anseriformes)
Familie:Eenden (Anatidae)
Lengte:64 tot 78 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Spanwijdte:130 tot 160 cm
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Agrarisch gebied
Meren
Toelichting
Periode:
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Minder dan 1.000
Toename of afname:Lichte toename

Kenmerken

Het verenkleed is voornamelijk grijsbruin van kleur
Op het voorhoofd bevindt zich een witte bles
Op de buik bevinden zich enkele zwarte banden
De snavel is roze tot oranje van kleur

Omschrijving

Door het grijsbruine verenkleed is de kolgans op het eerste gezicht te verwarren met andere in Nederland overwinterende ganzen, zoals de grauwe gans en de rietgans. De kolgans is echter te herkennen aan de zwarte banden op de buik en vooral ook aan de witte bles op het voorhoofd. Van alle in Nederland voorkomende ganzen heeft verder alleen de dwerggans ook een wit voorhoofd. De dwerggans is echter duidelijk kleiner dan de kolgans en de bles op het voorhoofd loopt door tot op de kruin.

De kolgans broedt in Europa in de toendragebieden van Groenland en Rusland. In de winter trekken de ganzen naar het zuiden, waarbij een gedeelte van de Russische populatie overwintert op de weiden langs de Nederlandse kust.

Zie ook: Rietgans, Grauwe gans, Dwerggans, Indische gans en Kleine rietgans