Lijsters

Turdidae

Het voedsel van lijsters bestaat uit insecten, spinnen, slakken en andere ongewervelde diertjes, maar ook fruit wordt gegeten. De vogels uit deze familie zoeken hun voedsel doorgaans vlak bij de grond. De meeste lijsters hebben een goed ontwikkelde zang.De indeling van de familie van lijsters is onduidelijk, de vogels worden ook regelmatig samen met de vliegenvangers tot dezelfde familie gerekend.

 Beflijster (Turdus torquatus)
 Blauwborst (Luscinia svecica)
 Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)
 Grote lijster (Turdus viscivorus)
 Koperwiek (Turdus iliacus)
 Kramsvogel (Turdus pilaris)
 Merel (Turdus merula)
 Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)
 Paapje (Saxicola rubetra)
 Roodborst (Erithacus rubecula)
 Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)
 Tapuit (Oenanthe oenanthe)
 Zanglijster (Turdus philomelos)
 Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)